Kucēni ar prieku apgūst arvien jaunas prasmes, iepazīst jaunas vietas un situācijas un uzkrāj pieredzi.