Mēs esam ļoti iedvesmoti, jo 19.aprīlī mūsmāju kucēnu kastē sākās jauna rosība.

Līdz ar pavasara saulīti un vizbuļu ziedēšanu mūs iepriecina seši kucēni!!